tisdag 15 januari 2019

Chouette - ma maison #1


Träna "inte"


Prepositioner
"Prepositioner" är ord du använder för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser, saker.
Ordet kommer från "pre", som betyder "framför", och "position". Prepositioner är oböjliga ord, som man oftast placerar före ord från ex ordklassen substantiv.


Bas:
dans - i
devant - framför
sur - på
sous - under
derrière - bakom
entre - mellan

Extra:
à côté de - bredvid
à gauche de - till vänster om
à droite de - till höger om
chez - hos


ne...pas = inte
Kom ihåg! 

"inte" på franska består av två delar, som placeras på var sin sida av verbet: ne+verbet+pas

Träna: 


torsdag 10 januari 2019

Öva

Se filmen
Lettre finale muette


Öva
http://prononciation.tripod.com/premiers_pas.htm


Träna mer?

Groundhog Day theme

Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.


E
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 

C
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat 
redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
A
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.


I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. 

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. 
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
Eleven diskuterar 
översiktligt 
några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla
 jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt
 några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra välutvecklade
 jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då också göra 
välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Things you will learn during this theme:

Words from the film (pick your level!)
1. Groundhog Day film words (lättare) or  Groundhog Day film words (svårare)
  
2. Groundhog facts (lite svårare)

3. The date and the tradition of Groundhog Day - explain in your own words

Groundhog Day presentation
Some films about groundhogs and their day:Fact pages:
1. Groundhog day fact page

2. Groundhod Day quiz