tisdag 20 mars 2018

Transition words in your book report


Från kursplanen i Engelska :

 I /…/ skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formlera sig enkelt,begripligt och relativt sammanhängande

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 

I /…/ skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.

"Bindeord" är ord vi använder för att binda samman satser och satsdelar av samma slag i vår kommunikation. Dessa bindeord beskriver även förhållandet mellan satserna eller satsdelarna. De tillhör ingen satsdel.
Exempel på bindeord är "och", "samt", "eller", "men", "utan", "för".
Jag är trött, men vi skall ändå bada.


Transition words - bind ihop din text

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.