fredag 28 september 2018

Läxa: -er verb

Öva med verbet parler

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=1LcdyiHZKXI

Nivåtest nr 1 - bra länkar att öva med

Inför Test nr 1 Franska 6 v. 41
Salut! Här hittar du moment som vi har jobbat med och som kan kännas bra att repetera till testet. Stenciler som vi jobbat med har du i din franskmapp.
Originalen finns även länkade nedan om du inte hittar ditt arbetsblad.
Lycka till!
Linda

Kunskap om Frankrike
Kapitel 1, boken s. 7
Info France stenciler (vi har jobbat med alla sidor i skolan, det räcker om du kikar på första sidan till testet)

Ord lika svenskan

Ord lika engelskan
Vanliga ord
Lyssna på orden s.9:1

Siffror 0-10
Film om siffror:

Hälsningsfraser och att presentera sig själv
Kapitel 2 s. 12

Hälsningsfraser

s. 13:1
Para ihop hälsningsfraser

s. 15:7 Où habite Eva?


-er verb i presens (nutid)
Se s. 131
Genomgångsfilm:
-er verbet habiter (att bo)onsdag 26 september 2018

Word work The Twits 1+2

The Twits part 1
https://glosor.eu/ovning/the-twits-1.7347855.html

The Twits part 2
https://glosor.eu/ovning/twits-2.7352303.html

Possessiva pronomen - ägande
https://glosor.eu/ovning/possessiva-pronomen.7565073.html


https://glosor.eu/ovning/franska-possessiva-pronomen.7329063.html


Inför Diagnos Ch. 1-3

Diagnosen är baserad på ett antal övningar i övningsboken. Här ser du var du hittar dem i boken och några länkar där du kan träna på orden och fraserna så de sitter.Övningsbok
Textbok
Online
Hälsningsfraser
p. 6:1, 2        
---
Siffror 0-100

p. 94
Genomgång:

Presentera dig själv
p. 9:11-12, 18:3
---
Vanliga föremål
p. 14-15:13, 16, 18
---
Uttryck
p. 11:2
---
Djur
p. 22:16
p. 77
il och elle
p. 24-25:23-26
p. 95:7D
se stencil
Bestämd och obestämd form


Genomgång:fredag 21 september 2018

Fredag


1) would – should p. 134-135 (could har smugit sig in också.)

Bra att repetera inför testet:

Övningar Workbook
p. 11:B
p. 12:E
p. 16:B
p. 20:B

would – should
p. 134-135

Futurum – genomgång
p. 132-133

Länkar
My Choice

Friendship Matters

Vocabulary from workbook

Grammar
would – should

Futurum – genomgång

Träna inför test - se datum i Vklass

    
De gröna måste du klara för ett E. 
Gammal kunskap som ska finnas kvar.
avoir i presens
être i presens
faire i presens
presens och passé composé av –er verb

Röda för E-D - nya moment du måste klara
frågeord
reflexiva verb i presens

Blå för A-C  
vanliga reflexiva verbChecklista
Länkar
frågeord
Genomgång:
avoir i presens
Genomgång:

Övning:
être i presens
Genomgång:

Övning:


faire i presens
Genomgång:

Övning:


presens och passé composé av    –er verb
Genomgång - presens:

Övning:vanliga reflexiva verb

reflexiva verb i presens
Genomgång:

Övning:
https://glosor.eu/ovning/reflexiva-verb-presens.408348.htmltisdag 18 september 2018

Frågeord

Frågeord:

vem - qui
hur många, hur mkt - combien
vad - que
vad(lång form) - qu'est­-ce que
hur - comment
när - quand
vilket - quel
var, vart - 
varför - pourquoi

Översikt:
http://www.kursnavet.se/kurser/fr1301/m009/m009-htm/a01-009-g.htm

Träna:
https://glosor.eu/ovning/frageord.771697.html