tisdag 28 maj 2019

Rep år 8

Dialog och fraser
Frågeord (interrogativa pronomen: vem, hur …)
Fråga efter klockan och säga hur mycket klockan är

Ordkunskap
Familjen
Husdjur
Siffror 0-100
100-tal
1000-tal
ordningstal
Rum
Färger
Frukter
Veckodagarna
Månader
KläderGrammatik
le, la, l’, les
Possessiva pronomen (mon, ma, mes etc.)
Prepositioner
être i presens
avoir i presens
aller + faire i presens

Säg till om någon länk slutat fungera. Lycka till! Linda

måndag 13 maj 2019

Enkät

https://sites.google.com/a/veingeskolan.se/ant/ant-i-8-an/mitt-val

Vi läser: Tintin et les Cigares du Pharaon

Tintin et les Cigares du Pharaon 
p. 38-41 - ta hjälp av den svenska översättningen
https://drive.google.com/file/d/1zKDhCeFPxMSIx_FaV29qg9PMpXkmOpS9/view?usp=sharing

Ord

https://glosor.eu/ovning/tintin-et-les-cigares-du-pharaon.8221776.html

Var detektiv och leta svaren i seriealbumet:
Quiz:
http://www.divertir.eu/quiz/quizz-les-aventures-de-tintin/quiz-tintin-et-les-cigares-du-pharaon.html

Nationella prov i franska

Syfte

Provmaterialet skall vara ett stöd för läraren i bedömningen av elevernas prestationer i slutet av kursen samt bidra till en likvärdig och rättvis betygsättning i landet. 
Provmaterialen i moderna språk är - till skillnad från de nationella proven i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik - inte obligatoriska. Skolverket vill dock understryka att proven bör användas, vilket innebär en stark rekommendation.
Provmaterialet omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen, 17 kap. 4 § och skall förvaras under betryggande former såväl före som efter provtillfället. Eleverna får därför inte behålla sina prov efter genomgång.
Undantaget från detta är exempelmaterialet, som är framtaget som illustration på uppgifter som kan förekomma i proven. 

torsdag 9 maj 2019

Torsdag


Class Assignment:
The Mystery of Hanging Rock
Tb p. 89-93
Lyssna här:

Wb p. 88: A, B
p. 89: C, D

Klar?
p. 90:E