onsdag 13 februari 2019

Tea time!

Idiomatiska uttryck

När vi lär oss andra språk stöter vi på idiomatiska uttryck, det vill säga sådana som har en betydelse som inte kan översättas ord för ord, men som har en specifik betydelse i språket: Nästan alla känner till det engelska: it’s raining cats och dogs för att det hällregnar. 
Vad menas med:
 • Få något om bakfoten
 • Lägga näsan i blöt
 • Ta något med en nypa salt
Tea idioms tasks:
http://www.esolcourses.com/vocabulary/idioms/tea/tea-idioms.html
It's not my cup of tea = I don't like it


It's as good as a chocolate teapot= it's uselessI wouldn't do it for all the tea in China= nothing could make me do it


tisdag 5 februari 2019

Small group discussion

Small Group Discussion Questions

1. Do you think that others would describe your attitude as kind? Why or
why not? 

2. Are you attracted to kind people?

3. What's a random act of kindness? Have you ever done any?

4. Have you ever regretted not showing kindness to someone?

5. When you talk without thinking about what you’re going to say, is the
result usually kind or unkind?

6. Who is the kindest person you know? What are some of his/her acts of
kindness?

7. Have you ever been inspired by someone's act of kindness?

8. What are some ways you can practice kindness this week?

Klar?

Har du gjort någon av dessa extraövningar?

1) Jobba med Personality adjectives A-Z som du hittar här:
https://www.englishclub.com/vocabulary/adjectives-personality-positive.htm

Välj ut något ord från listan i ovanstående länk (för varje bokstav) och fyll i detta dok som du laddar ner:

Words to describe a person
https://drive.google.com/file/d/1cf6zt4auy7jPgckQF4dp4dTLLHzTQFVV/view?usp=sharing

2) Alphalary for Kindness

1) Välj ut 10 ord att översätta till svenska
2) Välj ut 5 ord att hitta en synonym till (annat ord på engelska)
3) Välj ut 5 ord att beskriva i en egen mening

3) Kindness quotes
Välj ut några favoritcitat och översätt dem till bra svenska.Klar med presentationen?

Jobba med:
Chouette B 
Tb p. 28-29

Öb 
1) p. 46: 1, 2
2) p. 47: 3
3) p. 48:4
4) p. 52: 18
6) p. 54: 24, 25, 26, 27
7) p. 55: 28

söndag 3 februari 2019

Förbättra ditt skrivande

ÖVA:

1) Tricky little words - med ord som många gör fel på eller blandar ihop:
2) Bestäm dig för att lära dig så många bindeord du kan - det höjer din språknivå:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
LÄS! Viktig info nedan om det vi tränar på inför NP C (Skriva):

Läroplanen i engelska säger att vi ska jobba med:

 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter. (bindeord)
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften. (bearbeta texten)
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar. (beskriva, förklara, variera språket)
Se nivåskillnad mellan betygskraven:

I betygskraven för E står:
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande
(Det är alltså ok om du gör upprepningar, felaktiga formuleringar och använder få bindeord)
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. 
(Du kan rätta till några få saker och förbättra texten, men språket är enkelt och inte så varierat.)

I betygskraven för C står:
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängandeEleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. 
(Det är alltså ok om du gör vissa upprepningar, några få felaktiga formuleringar. Du visar att du kan använda flera bindeord och har ett ganska bra flyt med variation och korrekt språk i din text.)
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
(Du kan rätta till det mesta och förbättrar texten och lämnar inte kvar så många fel.)

I betygskraven för A står:
 • I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. 
(Det är alltså ok om du gör vissa upprepningar, men du har tydliga formuleringar. Du visar att du använder med lätthet olika bindeord och har ett flyt med variation och korrekt språk i din text.)
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar. 
(Du kan rätta och förbättra texten och lämnar få fel i din slutprodukt.)