torsdag 26 september 2019

Läxa till fre

https://glosor.eu/ovning/the-twits-1.7347855.html

Dags att träna uttalet?

1. Samla all din text i din presentation i ett dokument.
OBS! Se till att du har punkt efter varje mening. Även efter rubriker.

2. Klistra in din text här:
https://ttsmp3.com/

3. Välj: French Mathieu eller French Léa

4. Ladda ner/download - spara ljudfilen på din dator som mp3 så du kan lyssna och härma när du förbereder din presentation!onsdag 25 september 2019

Possessiva pronomen
https://glosor.eu/ovning/possessiva-pronomen.7565073.html


https://glosor.eu/ovning/franska-possessiva-pronomen.7329063.html


Träna inför test

Alla orden tillsmmans (inkl A-C nivå). Se de olika länkarna nedan för att öva en och en.
https://glosor.eu/ovning/alla-orden-teen-life.9289326.html

Övningar Workbook
p. 11:B
p. 12:E
p. 16:B
p. 20:B

Grammatik
would – should
p. 134-135

Futurum – genomgång
p. 132-133

Länkar till texter och övningar:


Ord
Vocabulary from workbook
Grammar
would – should

Futurum – genomgång

onsdag 18 september 2019

Inför testet v 40

På testet kommer delmomenten vara:

· En kort hörövning – med innehållsfrågor och du ska känna igen den engelska dialekten du hör.
· Ordkunskap olika nivåer (se glosor nedan)
· Writing om Reaching your Goals (läs gärna igenom Tb p. 14-15 som förberedelse)
· Läsförståelse om sport i E, C och A nivå 
--------------------------------------------------
Reaching your Goals - läs igenom Tb p. 14-15 se till att du förstår texten.
Behöver du lyssna?

ORDKUNSKAP:
E-D-nivå: 
Glosor: 
A-C nivå: 
fredag 13 september 2019

Inför test


Här hittar du alla ord samlade:
https://drive.google.com/file/d/1VhcZOF-uOZ-FZeinfT3GcPt4HCFLdOxZ/view

De gröna måste du klara för ett E. 
Gammal kunskap som ska finnas kvar.
avoir i presens
être i presens
faire i presens
presens och passé composé av –er verb

Röda för E-D - nya moment du måste klara
frågeord

Blå för A-C  
vanliga reflexiva verbonsdag 11 september 2019

tisdag 10 september 2019

Aller och faire

aller 
https://glosor.eu/ovning/aller-presens.4919664.html

faire
https://glosor.eu/ovning/faire-presens.6399929.html

Filmer och genomgångar:
aller
http://www.saberfrances.com.ar/exercises/107.html

 


faire

Sång:

Extra övningar:
http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-1244.php
http://www.tolearnfrench.com/exercises/exercise-french-2/exercise-french-28991.php
http://glosor.eu/ovning/faire-presens.771635.html
http://glosor.eu/ovning/faire-presens.771634.html

Träna frågeord

Frågeord:
vem - qui
vad - que
vad(lång form) - qu'est­-ce que
hur många, hur mkt - combien
hur - comment
när - quand
var, vart - 
varför - pourquoi
vilken, vilket - quel, quelle
vilka - quels, quelles

Träna:
https://glosor.eu/ovning/frageord.771697.html

Gloskoll

1. Gå in på:
glosor.eu/prov

2. Välj typ av läxförhör kopiera kod och klistra in på glosor.eu:

E-D nivå (matcha):
Kod: 976 754

A-C nivå (skriva):
Kod:  462 539