tisdag 11 februari 2020

Animal test Eng 7 v. 14

Bra länkar att träna på inför vårt Animal Test.
Se Vklass för datum.

PROV

E-D
Fierce creatures
Animals

A-C

Du ska träna på de moment för E-D plus:

Animal idioms
Synonymer
Learn some facts about: (Tb p. 40-43)
The Blue whale
Mosquitos
The Box Jellyfish
The Cheetah

Mon meilleur amionsdag 5 februari 2020

Kom igång!!


le/la

BILD

ne.se (oböjt + byt till lilla)

Test Groundhog Day

Du ska kunna:

·       Ord från filmen (välj svårighetsgrad)


·       Ord och fakta om djuret groundhog
Groundhog facts (lite svårare)

·       Förklara på engelska om firandet av Groundhog Day·       Berätta på engelska vad du skulle göra om du fick leva varje dag om och om igen…

Du ska inte bara kunna rada upp engelska ord,  utan det är bra om du kan beskriva dem, använda synonymer (=ord som betyder samma sak, ex. guy – boy) och använda dem i egna meningar etc.


Du behöver inte kunna återge något om filmens innehåll.